Magnez i para wodna

Para wodna jest wszechstronnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Podaje się ją tylko w pomieszczeniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na szerokich przestrzeniach nie daje pożądanych rezultatów. Para ma niewielki ciężar właściwy i w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Zapisuje się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny obecne być zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną odnosi się do gaszenia pożarów, które mogą stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy prawdopodobnie istnieć wdrażana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie wpadają w reakcję z wodą w właściwych warunkach temperaturowych. Nie wyznaczone jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w sukcesie związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne gazy w dziedzinie spalania. Najbardziej sprawne i funkcjonalne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest oferowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być łączona wyłącznie w niniejszych pomieszczeniach, co do których ciągnie się pewność, iż nie mieszkają w nich wszyscy. Z rady na ważne ciśnienie gaśnicze para potrafiła być bolesna dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.