Odpylacze zastosowanie

Odpylacz wykonany zgodnie z regułą atex (atex dust collector) rośnie w strukturze filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony jest dla przeciętnych oraz mocnych instalacji odpylających z ofertą rozbudowy w perspektyw.

Cięższe frakcje surowca separowane są szczególnie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany towar jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy w okolicę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania towaru na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest oferowane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest emitowane do odpylacza. Na wlocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są dostępne w sezonie normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy następuje w sezonie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, powraca do rozprężenia, co wpływa, że ciężkie frakcje spadają na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest wybierany poprzez przenośnik łańcuchowy do celu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie środka na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są wysyłane do rękawów filtracyjnych. Po przejściu przez worki filtracyjne, świeże powietrze trafia do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich modułów otrzymuje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który zapewnia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega przesuwaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co wpływa maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co jest zdolne dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co zapewniają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w ciągu jego pozycji (on-line) jak oraz po jego wyłączeniu (off-line).